Gamallo y Ruibal Galego

Lugar: Parque Empresarial de A Reigosa, Pontecaldelas (Pontevedra)
Tipo: Comercial e Industrial
Ano: 2021 e 2022
Cliente: Construccións, Obras e Viais, S.A.