Gamallo y Ruibal Galego

Construcción Residencial

Algunhas das obras que realizamos, desde a estrutura de grandes promocións residenciais a vivendas unifamiliares
service img

Uso Público

Empresas de recoñecido prestixio confiaron en nós para a execución de complexos deportivos, ámbito docente, sanitario…
service img

Comercial e Industrial

Obras de estrutura e/o cimentación de naves e espazos industriais e comerciais
service img

Outras Obras

Presentamos outro tipo de obras: EDAR Praceres, Edificio relixioso en As Xubias…
service img

A Empresa

GAMALLO E RUIBAL é unha empresa dedicada á construción, especializada en Cimentacións e Estruturas de Formigón, actividade que vén desenvolvendo desde hai máis de 30 anos e sempre ofrecendo o mellor servizo e calidade aos seus clientes.

Desde que os seus fundadores iniciasen a actividade no ano 1.984, en GAMALLO E RUIBAL realizamos obras moi diversas, baseándonos sempre para o noso traballo en tres aspectos fundamentais: seguridade, calidade e prazo na entrega da obra.

Ofrecemos aos nosos clientes unha relación óptima entre estes tres aspectos, xunto a un prezo competitivo.

As Nosas Obras

Ao longo destes anos, construímos diversos e diferentes tipos de obras, abarcando a nosa área de traballo todo o territorio nacional. Adaptámonos ás necesidades dos nosos clientes.

Nuns casos executamos as unidades de obra achegando os materiais necesarios (formigón, aceiro…). Noutros casos, traballamos cos materiais fornecidos polos clientes para levar a cabo os traballos contratados.