Gamallo y Ruibal Galego

Gamallo y Ruibal

A nosa historia

No ano 1.984 José Manuel Gamallo, despois de anos traballando como encofrador, decide emprender a súa actividade como autónomo e, xunto coa súa muller, Carmen Ruibal, realizan diversas obras, inicialmente vivendas unifamiliares. O seu carácter emprendedor leva a José Manuel a contactar con construtoras da provincia, para as que empeza a traballar como subcontrata, especializándose na execución de estruturas de formigón.

O seu bo facer e seriedade no seu traballo lévalles a contratar cada vez máis obra e máis empregados e, en 1.994, deciden fundar GAMALLO E RUIBAL Construcións, S.L. En todos estes anos, e a pesar das crises que sufriu o sector da construción, GAMALLO E RUIBAL logrou sortealas manténdose como unha empresa sólida e solvente.

GAMALLO E RUIBAL segue sendo, desde entón, unha empresa familiar, dirixida agora polas súas fillas, que basean o seu traballo no exemplo recibido dos seus proxenitores e na formación adquirida ao longo destes anos.

 Escuela de Inxeniería de Camiños, Canales e Portos en Elviña (A Coruña)

Centro de Educación Especial Amencer en Arieiro, Vigo (Pontevedra)

Organización

En GAMALLO E RUIBAL concibimos a empresa como un conxunto composto por propietarios, clientes e empregados, onde as persoas son o piar fundamental para o exercicio da actividade. Por iso, entendemos que o verdadeiro elemento diferenciador e xerador de éxito empresarial céntrase na calidade e valía dos profesionais que configuran a súa organización, o que contribúe á satisfacción dos nosos clientes e a prosperidade da empresa. Trátase, pois, de sensibilizar e implicar ao persoal, desde o máis alto da xerarquía ata a base, para o que fomentamos programas que inspiran a mellora continua e o traballo en equipo, o que nos permite anticiparnos a desafíos futuros con talento e espírito emprendedor.

Calidade

Naves no Porto de Aveiro (Portugal)

Desde a súa constitución GAMALLO E RUIBAL prestou servizos no sector da construción, propoñendo sempre como base principal na súa oferta a seriedade e a calidade nos servizos prestados. Conscientes de que a calidade e a integración da prevención de riscos laborais son factores crave para a evolución da Empresa e a satisfacción total dos nosos clientes, a dirección decidiu no ano 2.000 implantar e, desde entón, manter un Sistema de Calidade efectivo e capaz, #de acordo con os requisitos da Norma ISO 9001:2015, cuxa certificación nos foi outorgada por BUREAU VERITAS Certification.

O certificado de Calidade, recoñecemento da madurez e eficacia do noso sistema de xestión, confirma a nosa vontade de desenvolvernos nunha liña de mellora continua para dar cada día unha resposta máis axustada ás expectativas dos nosos clientes.

Clasificación

E.I. Galiña Azul en Vilaxoán, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

O noso espírito emprendedor, a nosa seriedade e a experiencia adquirida durante estes anos de traballo fannos afrontar o futuro con optimismo e decisión, o que nos fai ser unha empresa forte e competitiva dentro do sector da construción.

Isto serviunos para obter a clasificación, requisito necesario para traballar directamente coas Administracións Públicas.